Nieuwsbrief 8

Woensdag 03 juni 2020

a61281da-0286-47b0-82b6-f15c094eba61.png

Nieuwsbrief

color-facebook-48.png

color-instagram-48.png

color-link-48.png

Belangrijke data


27 augustus 2020 Algemene ledenvergadering

Nieuwe datum algemene ledenvergadering

In verband met de huidige maatregelen rondom het coronavirus is er voor gekozen om de algemene ledenvergadering te verplaatsen naar 27 augustus, in plaats van 25 juni.
Zodra er meer informatie is over tijdstip en locatie, wordt dit naar de leden gecommuniceerd.

Bekendmaking teams seizoen 2020/2021

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het samenstellen van de teams voor het seizoen 2020-2021 en bijpassende coaches en trainers. Helaas is er nog steeds geen overschot aan coaches en trainers en zijn we op alle fronten nog hard aan het zoeken en puzzelen. Mocht je iemand kennen of zelf misschien toch als coach en/of trainer aan de slag willen op recreanten, jeugd of senioren gebied, laat je horen, want we hebben ze hard nodig!

Helaas moeten we er dit jaar voor kiezen om de teams via mail bekend te maken. We betreuren dit maar vinden het op dit moment de beste keuze. Directe reactie kunnen we hierdoor niet opvangen, maar in de mailing zal duidelijk aangegeven worden waar je met vragen/opmerkingen terecht kunt en kom er ook mee.

Waar mogelijk willen we ook de trainingsdagen/tijden/locaties en coaches/trainers vermelden, echter alles zal zeker nog niet ingevuld zijn.

We zitten allemaal in het zelfde schuitje dat we medio maart plots moesten stoppen en hopelijk 1 september weer allemaal aan de gang kunnen. Doordat we er zo lang uit liggen, zal de een wat meer en de ander wat minder opstart problemen ervaren. Laten we de eerste weken in september vooral gebruiken om op gang te komen en in gesprek met elkaar te blijven of iedereen op de juiste plek zit, zodat we open staan om nog kleine aanpassingen met elkaar te doen, waar nodig.

Voor de senioren teams is het streven om in de week van 15 juni te mailen.

Bij de jeugd teams is het streven om in de week van 15 juni te mailen en voor de recreanten teams is het streven om begin juli te mailen.

Voor de senioren teams hebben we weer een VC Trivia oefendag op het programma staan. Deze staat gepland op zaterdag 12 september in de Berkel in Horst. Houdt deze datum dus alvast vrij in je agenda.

Geniet nog van het goede weer, zorg dat je gezond en fit blijft (bootcamp is telkens druk bezocht door jong en oud) en hopelijk tot snel.

TC Recreanten, TC Senioren en TC Jeugd

Sporthal

Zoals jullie wellicht weten heeft onze voorzitter Ben Kleuskens dinsdag 19 mei de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas opnieuw toegesproken. Hij heeft de raad verzocht om haast te maken met de voortgang van het realiseren van ons nieuwe onderkomen, de sporthal locatie op het sportpark “ de vonckel te Meterik”.
Reden hiervoor was dat er op 4 februari jl. een amendement is aangenomen in de Tweede Kamer. In dit amendement is gesteld dat iedere gemeente verplicht is om ervoor te zorgen dat scholen in het primair onderwijs verplicht wekelijks minimaal twee uur bewegingsonderwijs moeten geven aan iedere leerling. Voor wethouder Geurts is dit amendement aanleiding geweest om eerst een onderzoek te doen hoe deze wettelijke verplichting zich verhoudt tot de bouw van de sporthal. Hiermee staan de plannen van de sporthal voorlopig on hold. Echter krijgen de gemeenten drie jaar de tijd om dit nieuwe amendement te regelen. Vandaar het verzoek van onze voorzitter om het aangenomen amendement los te zien van de realisatie van de sporthal.
Door deze twee zaken los te koppelen kan de realisatie van de sporthal versnelt worden. In de raadsvergadering van dinsdag a.s. zal de raad een besluit nemen over de vervolg stappen.

Wordt vervolgd!

Volop buiten aan het sporten nu het binnen niet mag!

Allereerst zijn na de mei vakantie de cmv kinderen weer gestart met trainen. De voetbalclubs uit Meterik en America waren bereid een stuk veld beschikbaar te stellen, zodat onze jeugdigen heerlijk buiten aan het trainen kunnen. De meiden en jongens inclusief trainers hebben er erg veel plezier in en zijn blij dat ze toch nog enkele weken tot aan de zomervakantie kunnen trainen.

Aangezien we tot 1 september binnen nog niet aan de slag kunnen, zijn we op zoek gegaan naar een sportieve activiteit vanaf 12 jaar en ouder en wat iedereen van jong tot oud op ieders nivo kan uitoefenen. Omdat de sportscholen ook nog gesloten moesten blijven, hebben we contact gezocht met Work Out in Horst. Zij waren meteen bereid om voor ons een bootcamp te organiseren en dit nog extra bij hun activiteiten in te plannen. Uiteindelijk en na wat schuivingen kunnen er wekelijks 57 leden bootcampen, 38 op dinsdagavond en 19 op donderdagavond. Het is erg leuk om te zien dat jong en oud enthousiast mee doet op ieders nivo en we op deze manier toch samen ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk gezond en fit blijven in deze toch enigszins "vreemde/onbekende"periode.

Op dit moment zijn er nog een paar plekken vrij, dus mocht je nog een keer aan willen sluiten, dan kan dit zeker. Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar: technischezaken@vctrivia.nl.
Donderdag 25 juni is de laatste bootcamp.

93aa123d-7b58-4bff-8bd8-3cdec026b967.jpg

ec77d3f4-d2ff-462a-8ce3-d12cab6875df.jpg

aa6f7da2-c12f-400f-938d-f58ab79060ec.jpg

Bericht van de ledenadministratie
Mocht je je lidmaatschap bij VC Trivia willen beëindigen, geef dit dan aub even door bij het secretariaat en/of bij de ledenadministratie. Op die manier wordt voorkomen dat er onverhoopt contributie wordt geïnd.

Gezocht: versterking commissie PR & Communicatie
Vind je het leuk om VC Trivia op de kaart te zetten door informatie te delen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor onze commissie zoeken we versterking voor het aanleveren van stukjes voor de diverse krantjes.
Als je het leuk vindt om hier je bijdrage aan te leveren, of heb je vragen over het exacte takenpakket. Neem dan contact op met ons, dit kan via pr@vctrivia.nl.