Urendeclaratie

De urendeclaratie moet uiterlijk de 15e dag van de maand opvolgend op de declaratiemaand zijn ingediend (een declaratie voor januari moet dus vóór 15 februari te zijn ingestuurd).

Bij vragen kun je terecht bij de penningmeester van VC Trivia.

Naam trainer *
E-mail adres *
IBAN-nummer *
Declaratiemaand *
Declaratiejaar *
Aantal uren *
Tarief *
Opmerkingen *