ACB Volleybal Buitentoernooi

8 juni 2024 – Sportpark De Vonckel in Meterik

 

Dit jaar wordt het ACB Volleybal Buitentoernooi van VC Trivia georganiseerd op zaterdag 8 juni. Het toernooi vindt plaats op Sportpark De Vonckel, Speulhofsbaan 45 in Meterik.

Jeugdtoernooi

Om 10:00 uur start het jeugdtoernooi. Om ongeveer 13:00 uur is de prijsuitreiking met prachtige bekers. Voor alle deelnemers ligt er een verrassing klaar! Het toernooi is voor niveau 1 t/m 6 en de A, B en C-teams.

 • De wedstrijden van niveau 1 tot en met 6 duren 2 x 6 minuten;
 • De A, B en C-teams spelen 2 x 10 minuten;
 • Graag zelf voor inspeelballen zorgen. VC Trivia zorgt voor scheidsrechters en tellers bij niveau 1 t/m 6. Bij de ABC-jeugd fluit en telt men de wedstrijden bij elkaar. Zoals altijd: de scheidsrechters hebben het laatste woord!
 • Aanmelden kan d.m.v. het opgaveformulier hieronder;
 • Opgave vóór 27 mei 2024. Indien teams zich later aan willen melden alleen in overleg met de Buitentoernooi commissie. Vol= Vol!
 • De kosten voor niveau 1 tot en met 6 zijn € 15,-. De A, B en C-teams betalen € 20,-.Betaling d.m.v. QR-code onder het aanmeldformulier of per bank;
 • De teams dienen zich om 9:30 uur te melden bij het wedstrijdsecretariaat;
 • Vragen en/of opmerkingen? Mail naar: buitentoernooi@vctrivia.nl
Opgaveformulier jeugdtoernooi

Senioren-/Recreanten-/Bedrijventoernooi

Om 15:00 uur start het senioren-/recreanten- en bedrijventoernooi. Na afloop is er een feestje in de ontmoetingsruimte van de sporthal!

 • Teams kunnen zich aanmelden d.m.v. het opgaveformulier hieronder. Opgave vóór 27 mei 2024.
 • Het inschrijfgeld van € 30,- geldt per team en dient via de QR-code voldaan te worden onder het aanmeldformulier. Geen betaling, is geen deelname!
 • De minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar;
 • Teams dienen zich om 14:45 uur te melden bij het wedstrijdsecretariaat;
 • Er wordt gespeeld op basis van tijdschema’s en volgens het Rally Point Systeem;
 • Spelen op voetbalschoenen is niet toegestaan;
 • Ieder deelnemend team dient zelf te zorgen voor een volleybal;
 • Ieder deelnemend team dient een scheidsrechter én teller te leveren;
 • Over de uitslagen en eindstanden valt niet te discussiëren. Bij spelbederf volgt puntenaftrek. Beslissingen hieromtrent worden genomen door de toernooileiding;
 • Er wordt geen glaswerk toegestaan op en nabij de speelvelden;
 • Het is niet toegestaan om alcoholische drank mee te nemen naar het toernooi. Alcoholische drank is verkrijgbaar in de kantine. Om legitimatie kan worden gevraagd;
 • VC Trivia kan niet aansprakelijk worden gesteld worden voor persoonlijk letsel en/of verlies, dan wel beschadiging van persoonlijke eigendommen;
 • Afval dient zoveel mogelijk te worden gescheiden. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van de hiervoor aanwezige diverse afvalcontainers;
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.
 • Tijdens het toernooi kunnen foto’s en filmpjes gemaakt worden t.b.v. diverse PR doeleinden van VC Trivia. Indien je hier niet mee akkoord gaat dit gaarne schriftelijk te melden bij de Buitentoernooi commissie.
 • Vragen en/of opmerkingen? Mail naar: buitentoernooi@vctrivia.nl
Opgaveformulier senioren/recreantentoernooi