De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen onze sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De VCP zal klachten niet zelf inhoudelijk behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. Zij is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te bieden. Zij kan je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen. In een vertrouwelijk gesprek helpt zij je bij het doen van je verhaal.

De VCP voor VC Trivia is Lisa Willems. Zij is werkzaam als arts bij de Kindergeneeskunde in het VieCuri in Venlo. Haar kun je bereiken via lisa-willems@live.nl