woensdag 14 oktober 2020

Beste Leden, Ouders, Trainers en Vrijwilligers,De ontwikkelingen omtrent het Corona virus zijn zorgwekkend, daarom heeft het kabinet aanvullende maatregelen afgegeven. Als gevolg van de coronamaatregelen van 13 oktober worden alle competities, inclusief de Eredivisie- , Beker en jeugdcompetities, per 14 oktober 22.00 uur voor tenminste 4 weken stilgelegd.De volgende maatregelen hebben direct betrekking op onze sport;Deze maatregelen hebben, bovenop de ontwikkelingen van de afgelopen weken, veel impact op het verdere verloop van de competities. De Nevobo werkt de mogelijke scenario’s uit voor het vervolg van de competities. De uitkomst zal mede afhankelijk zijn van de duur van de huidige situatie. Op korte termijn wordt hierover gecommuniceerd.Als bestuur van VC Trivia hebben wij besloten dat alle trainingen van de senioren en recreanten met ingang van 14 oktober voor tenminste 4 weken worden stilgelegd. De trainingen voor alle jeugdleden, Speeltuin, CMV en ABC-leden gaan gewoon door. Tijdens de herfstvakantie is er geen training, hierover is inmiddels een mail de deur uit gegaan.Voor jeugdleden die uitkomen in de seniorencompetitie hebben wij besloten dat er vanaf 26 oktober getraind gaat worden. Nog deze week zal het bestuur samen met de technische commissies gaan kijken naar de invulling hiervan. De leden die het hier betreft zullen persoonlijk worden geïnformeerd.Tevens zal dit advies verder worden verwerkt in het “Coronaprotocol van VC Trivia”. Dit vernieuwde protocol zal met jullie via de mail worden gedeeld en zal ook op de website terug te vinden zijn.Met vriendelijke groet,Bestuur VC Trivia

Terug naar nieuws

Meer clubnieuws

Bekijk meer nieuws